مقاله‌ی «میراث گمشده»

«میراث گمشده» مقاله‌ای بسیار کوتاه بود که در تابستان 1398 به صورت مجازی منتشر شد. موضوع اصلی این مقاله، راجع به هنر و روابط آن با انسان، و خصوصاً انسان ماقبل تاریخ است.
ایده‌ی نگاشتن این مقاله، پس از بازدیدی مفصل از موزه‌ی ماقبل تاریخ واقع در شهر تهران به ذهنم خطور کرد و مرا بر آن داشت تا برای چند صفحه‌ای دست به قلم شوم.

می‌توانید این مقاله را به صورت رایگان و به طور مستقیم از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود