معادله‌ی هنر و انسان

با وجود مصائب و دشواری‌های مادّی که بر سر راه هنرمندان قرار می‌گیرد، امّا شاید بتوان آن‌ها را خوشبخت‌ترینِ انسان‌ها قلمداد کرد؛ هنرمند تنها انسانی‌ست که به طور مطلق از هستی ساقط نمی‌شود و بخشی از وجودش، که شامل تفکّراتش نیز می‌شود را بر پهنه‌ی دفتر جهان حکّاکی می‌کند تا نه فقط مردم دوران (که اطلاعت بیشتر دربارهمعادله‌ی هنر و انسان[…]