کتاب «خنیاگر روح»

خنیاگر یعنی نوازنده. ترکیب خنیاگر روح را پیرِ دوره‌گرد اما بی‌نیازی تصور می‌کنم که نُت موسیقایی روح انسان را بلد است و به دلایلی (که خود تأویلی وسیع دارد) آن را برای همگان، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و از این قبیل عوامل، می‌نوازد. او…