میراث گمشده

میراث گمشده یا Lost Legacy، نام کتابچه‌ای است که در تابستان ۱۳۹۸ و طی پژوهشی عینی نوشته شد. این کتابچه، پیرامون هنر در ماقبل تاریخ و همچنین ذات هنرمندانه‌ی انسان است. علاوه بر این‌ها، در این کتابچه، به بررسی سیر تغییرات هنر در گذر زمان پرداخته شده.   دانلود رایگان کتابچه‌ی «میراث گمشده»: دانلود

جبر

جبر کتابچه‌ای کوتاه بود که طی سه روز نوشته شد و به انتشار عمومی رسید. اساس این کتابچه یا به اصطلاح Mini Book بررسی مختصر ساختار برده‌داری مدرن است. به طور کلی این کتابچه مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر کتاب خنیاگر روح است.   دانلود رایگان کتابچه‌ی جبر: دانلود