مقاله‌ی «میراث گمشده»

«میراث گمشده» مقاله‌ای بسیار کوتاه بود که در تابستان 1398 به صورت مجازی منتشر شد. موضوع اصلی این مقاله، راجع به هنر و روابط آن با انسان، و خصوصاً انسان ماقبل تاریخ است. ایده‌ی نگاشتن این مقاله، پس از بازدیدی مفصل از موزه‌ی ماقبل تاریخ واقع در شهر تهران به ذهنم خطور کرد و مرا اطلاعت بیشتر دربارهمقاله‌ی «میراث گمشده»[…]

مقاله‌ی «جبر»

«جبر»، اولین مقاله‌ی من پیرامون برده‌داری مدرن است که در بهار 1398 منتشر شد.از سوی دیگر نیز این مقاله، مقدمه‌ای کوتاه بر کتاب «خنیاگر روح» بود که در روزهای پایانی سال 1398 به چاپ رسید. می‌توانید این مقاله را به صورت رایگان و به طور مستقیم از لینک زیر دریافت کنید. دانلود