مجموعه شعر «انسان رجیم»

پس از مواجه شدن با انبوهی از اشعاری که وقت و بی‌وقت در دفاتر چرک‌نویسم نوشته بودم، برآن شدم تا پیش از بیشتر تلمبار شدنِ شعرها، تعدادی از آن‌ها را انتخاب، و در قالب نیمه کتابی منظّم کرده و منتشرشان کنم. سرتان را درد نیاورم، در ادامه شاهد ۲۶ شعر در قالب‌های «رباعی»، «مثنوی»، «قطعه» اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه شعر «انسان رجیم»[…]

رنجور

رنجور، اولین کتابم بود که در قالب مجموعه نثرهای کوتاه منتشر شد. رنجور برای من عبارت است از “جسارت شروع نویسندگی”، پس برایم ارزش معنوی زیادی دارد. بارها و بارها اقدام به نوشتن کردم ولی هنوز با خودم می‌گفتم “من کجا و نویسندگی کجا؟!”. آن‌قدر نوشتم و آن‌قدر در زمینه‌های مختلف خواندم، تا در نهایت اطلاعت بیشتر دربارهرنجور[…]