تهیه‌ی کتاب «خنیاگر روح»

دانلود مقاله‌ی «اطلاعات و مصرف‌کننده در قرن بیست‌و‌یک»